Istota i zadanie światopoglądu cz. 8

Autor: | Opublikowane w Podstawy światopoglądu 1 Comment | Tagi: światopogląd libertyński, światopogląd lewicowy, światopogląd materialistyczny, światopogląd marksistowski, światopogląd naukowy

Jeżeli zaś życie psychiczne, akty świadomości są jedynym bytem, zasadą wszelkiego bytu, to pierwiastek ten nie domaga się już dalszego wyjaśnienia i udowodnienia; byłoby bowiem rzeczą zupełnie zbyteczną, owszem niemożliwą, zasadę jedynie istniejącą jeszcze chcieć określić i wytłumaczyć. Tak pojmuje rzecz współczesny t. zw. monizm psychiczny, któremu między innymi dał klasyczny wyraz znany fizjolog Max Yerwornw mowie mianej na publicznym posiedzeniu królewskiego Towarzystwa Nauk w Gettyndze 14. listopada 1903 roku.

Niestety Verworn pomieszał tu dwie rzeczy zupełnie różne, sądząc, że co jest bezpośrednio znane, nie domaga się już dalszego wyjaśnienia. Lecz pomijając wszystkie inne trudności, jak np. czy rzeczywiście świat zewnętrzny da się bez reszty sprowadzić do pewnej sumy zjawisk psychicznych – któż nie widzi, że życie nasze psychiczne, wrażenia i czucia nasze, jako z istoty swej zależne od pewnych warunków, jako zmienne, przemijające, względne domagają się natarczywie dalszego wytłumaczenia?

Comments
  1. Posted by Reklama