Istota i zadanie światopoglądu cz. 7

Autor: | Opublikowane w Podstawy światopoglądu 1 Comment | Tagi: światopogląd naturalistyczny, nowoczesna światopogląd, nowoczesnapl światopogląd, nietzscheański światopogląd, światopogląd odrodzenia

Jak w każdym zawodzie tylko ten może być prawdziwie pożytecznym i dzielnym członkiem społeczeństwa, który wyrobił sobie zupełnie jasne pojęcie o swym szczególnym zadaniu i wszelkimi siłami dąży do jego spełnienia – tak tylko ten wejdzie w harmonijną całość bytu, kto jasno pojął i zrozumiał najwyższe, najistotniejsze kwestie życiowe, i kto z całą konsekwencją dąży do ich rozwiązania.

Pierwiastek czyli zasada bytu musi nam więc być dobrze znajomą. Jednak, jak pierwsza cecha jednolitości, tak i ta druga domaga się jeszcze ściślejszego określenia. Mówi się czasem, że redukcja wszystkich rzeczy do pierwiastka znanego będzie tylko wtedy zupełna, jeżeli pierwiastek ów jest bezpośrednio znany. A że bezpośrednio znane jest tylko życie nasze świadome, psychiczne, więc cały byt należy sprowadzić do naszych aktów świadomości.

Więc cały tzw. świat zewnętrzny niczym innym nie jest, jak tylko skupieniem rozlicznych i rozmaicie ugrupowanych aktów świadomych naszej jaźni. Więc nie ma różnicy między światem fizycznym i psychicznym, gdyż świat materialny jest tylko treścią naszej psychy.

Comments
  1. Posted by Reklama