Istota i zadanie światopoglądu cz. 14

Autor: | Opublikowane w Podstawy światopoglądu 1 Comment | Tagi: światopogląd empiryczny, światopogląd epoki renesansu, światopogląd epoki antyku, światopogląd filozofia, światopogląd filozoficzny, światopogląd i filozofia oświecenia

Jeżeli jednak istnieje prawdziwy pogląd na świat, to powinien posiadać trzy cechy wyżej wymienione. Prawdziwy więc i w najwznioślejszym tego słowa znaczeniu jednolity pogląd na świat będzie ten, który poznawszy istnienie i właściwą naturę ostatecznej racji wszechrzeczy, umie zaspokoić najistotniejsze potrzeby nasze intelektualne i moralne, umie całości życia naszego nadać jeden pewny kierunek, podnosząc je do odwiecznych, niezachwianych niczym ideałów.

Z określenia tego jako też z całego toku rozumowania naszego wynika, że nazwą światopoglądu obejmujemy pogląd filozoficzny tak na świat jak i na życie nasze, więc to, co się po niemiecku odrębnymi wyrazami ,,Weltanschauung” i ,,Lebensanschauung“ nazywa. Obie bowiem te nazwy zdają się wyrażać tylko dwie strony jednej tej samej rzeczy. Jak słowo „Weltanschauung” głównie zwraca uwagę na rzeczywistość przedmiotową; tak nazwa „Lebensanschauung” ma przede wszystkim na oku życie ludzkie. Jedno atoli nie może się, jak widzieliśmy, obejść bez drugiego. Pogląd na życie, na zadania nasze społeczne moralne nie może być niezależny od pojęć, jakie sobie wyrabiamy o świecie przedmiotowym a zwłaszcza o bycie absolutnym. Etyka zawsze była i będąc nawet u tych, którzy uprawiają tz.  etykę niezależną lub też czysto opisową, zawisła od metafizyki.

Comments
  1. Posted by Reklama