Istota i zadanie światopoglądu cz. 1

Autor: | Opublikowane w Podstawy światopoglądu 1 Comment | Tagi: światopogląd w romantyzmie, światopogląd w oświeceniu, światopogląd w pozytywizmie, światopogląd zapytaj, zaburzony światopogląd, światopogląd w życiu człowieka

Nowy wypadek, nowe zjawisko, nowe zagadnienie jest mi dopiero wtedy jasne, dopiero wtedy odważam się powiedzieć, że poznałem, zrozumiałem tę rzecz, jeżeli znalazłem przyczyny lub w ogóle związki znane, prawidłowe, za pomocą których nowe zagadnienie da się sprowadzić do znanych już związków i praw. Każde więc poznanie z natury rzeczy jest redukcją, jest sprowadzeniem rozmaitości do pewnej jedności, różnorodności do tożsamości, oczywiście w pewnych granicach.

Cała nasza strona uczuciowa wykonywa podobną redukcję. Weźmy pod uwagę wszystkie uczucia i opierające się na nich akty woli, czy to uczucia biologiczne, czy estetyczne, czy społeczne, czy wreszcie religijne: wszędzie możemy rozróżnić dwie sprężmy, pobudzające nas do czynu: miłość i wstręt. Jak miłość wszędzie i zawsze dąży do połączenia przedmiotu ze sobą, do upodobnienia rzeczy umiłowanej ze sobą lub też odwrotnie siebie z przedmiotem; tak wstręt, antypatia jakakolwiek chciałaby znieść, usunąć, zniszczyć wszelkie nieprzyjemności, lub przynajmniej, jeżeli tego dokazać nie może, zamienić je pod danym kątem widzenia na rzeczy przyjemne i miłe. Więc i tu cała natura nasza dąży do jedności.

Comments
  1. Posted by Reklama